T 06 12093825 mail@anjaensing.nl

Algemene voorwaarden

Verhindering
Als u verhinderd bent of om een andere reden de gemaakte afspraak niet kan nakomen, is het belangrijk dat u deze  tenminste 24 uur van te voren afzegt. Afzeggen kan telefonisch, eventueel ingesproken op de voicemail of per email.
Wanneer een afspraak niet op tijd is afgezegd, wordt de gereserveerde tijd bij u in rekening gebracht. Deze kosten worden niet door uw verzekeraar vergoed.

Vergoeding
Iedereen heeft recht op 3 uur dieetbehandeling vanuit de basisverzekering. De uren gaan ten koste van de eigen bijdrage. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen bijdrage. Naast de basisverzekering worden er ook vaak uren vergoed via de aanvullende verzekering. U kunt in uw polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar nakijken of de behandeling vergoed wordt. 

Privacy
De diёtist is gebonden aan een medisch beroepsgeheim. Alles wat wordt besproken, wordt vertrouwelijk behandeld. Na een verwijzing van de huisarts zal ik een rapportage naar de huisarts sturen aan het einde van de behandeling. Bij geen verwijzing zal ik voor een terugrapportage uw toestemming vragen. Bij de registratie van uw gegevens houden wij aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Kijk voor de privacy verklaring hieronder.

Klachten
Volgens de wet Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg) is de praktijk verplicht een klachtenprocedure op te zetten. 
Wanneer u een klacht heeft, probeer deze dan eerst te bespreken met mij, zodat we samen naar een oplossing kunnen zoeken.
Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij het Klachtenloket Paramedici, via de website klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook telefonisch of per mail te bereiken : 030-310 09 29 of via de mail info@klachtenloketparamedici.nl

Waarneming
Bij langdurige afwezigheid zorg ik voor waarneming in de praktijk.

terug