T 06 12093825 mail@anjaensing.nl

Ik werk sinds 1991 als diëtist, eerst bij Vivenda Voedingsbureau en nu in mijn eigen praktijk.

anjaensing.jpgIk vind het mooi om te zien dat mensen zich beter gaan voelen nadat ze hun eetpatroon hebben aangepast. Het eetpatroon aanpassen gaat bij voorkeur in kleine behapbare stappen, zodat je de veranderingen vast kunt houden en minder terugval hebt in je oude eetpatroon. 
Daarom heb ik het liever ook niet over diëten, maar over adviezen om tot een beter eetpatroon te komen. Dus geen strenge dieetlijsten, maar: wat kun je veranderen, wat zijn je valkuilen en hoe kun je er anders mee omgaan? En eten moet ook leuk en lekker zijn...

Heeft u advies nodig over uw voeding of dieet?
Ik help u graag met deskundig advies, afgestemd op uw situatie.
Uw huisarts kan u doorverwijzen, maar u kunt ook zonder verwijzing een afspraak met mij maken.
Dat kan telefonisch: 06 12093825
of per e-mail: mail@anjaensing.nl.
Ik werk op spreekuurlocaties in Groningen en Hoogezand.

 • Lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten
 • Ingeschreven in het kwaliteitsregister Paramedici nr. 19902436589
 • Lid van het landelijke Netwerk Dietisten MaagDarmLever (MDL)
 • Kamer van Koophandel nr. 86343254

Iedereen die vragen heeft over de voeding of een doorverwijzing van de huisarts heeft gekregen, kan een afspraak bij mij maken.
Het kan gaan over:

 • Overgewicht
 • Ondergewicht/slechte eetlust
 • Diabetes
 • Begeleiding voor en na bariatrie (maagverkleining)
 • COPD
 • Hart en vaatziekten, hoog cholesterol en hoge bloeddruk
 • Jicht
 • Gezonde voeding
 • Maagdarmklachten, o.a. prikkelbare darm (FODMAP dieet)
 • Allergie en intolerantie

Sinds een aantal jaren specialiseer ik mij in:

 • Maag, darm en leverklachten, o.a. prikkelbare darm, ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa. Hiervoor ben ik aangesloten bij het Netwerk MDL Diёtisten.
 • Allergie en intolerantie, hiervoor volg ik bijscholingen bij de allergie diёtisten van het UMCG.

U kunt bij mij een afspraak maken met of zonder een verwijzing van uw huisarts of specialist.

Tijdens het eerste gesprek besteed ik onder andere aandacht aan uw eetgewoontes, voorkeuren, persoonlijke omstandigheden en uw medische voorgeschiedenis. Ook beweging, eventuele klachten en/of ervaring met eerdere diëten komen aan de orde.

Daarna bekijken we wat de mogelijkheden zijn voor u om veranderingen in het eetpatroon aan te brengen. We bespreken wat u wilt bereiken en welke stappen u daarvoor kunt zetten.

In overleg met u geef ik een persoonlijk advies. We plannen één of meerdere vervolggesprekken. Deze gesprekken duren 15-30 minuten. Hierin kan ik uw vragen beantwoorden, kunnen we bespreken wat uw ervaringen zijn en overleggen over het vervolg.

Mocht het voor u niet mogelijk zijn om naar het spreekuur te komen, dan kan ik u thuis bezoeken. Daarnaast kan de begeleiding ook telefonisch of via e-mail plaatsvinden.

Mijn spreekuurlocaties zijn in onderstaande huisartsenpraktijken / gezondheidscentra. Dit werkt heel prettig, hierdoor kan ik snel met de huisarts, fysiotherapeut, en andere zorgverleners overleggen als dat nodig is.

GRONINGEN
DE VUURSTEEN.JPGVrijdag
Vinkhuizen, Gezondheidscentrum 'De Vuursteen'
Goudlaan 289

REITDIEPHAVEN.JPGMaandagavond
Rietdiephaven, Huisartsenpraktijk 'Reitdiep'
Wadwerd 1

DE CAPELLA.JPGDinsdagochtend
Paddepoel, Huisartsenpraktijk 'De Capella'
Capellastraat 3

In Groningen hoeft u niet per se op de locatie van uw eigen huisarts te komen, u kunt kiezen welke dag en locatie u het beste uitkomt.

HOOGEZAND
MC HOOGEZAND.JPGWoensdagochtend
Huisartsenpraktijk Medisch Centrum Hoogezand-Sappemeer
Wassiee & van Lacum, Erasmusweg 153  
Dit spreekuur is alleen toegankelijk voor patiёnten van deze huisartsenpraktijk.

HUISBEZOEK
Als u niet op de praktijk kunt komen, kan ik bij u thuis op bezoek komen. We kunnen dan een tijdstip afspreken dat u het beste uitkomt.

Vergoedingen 2024
De basisverzekering vergoedt standaard 3 uur per jaar. Daarnaast kan het zijn dat u vanuit uw aanvullende verzekering nog extra consulten vergoed krijgt. Dit kunt u nakijken in uw polis. 
De vergoeding vanuit de basisverzekering wordt altijd als eerste aangesproken. Deze vergoeding gaat ten koste van het eventuele openstaande eigen risico. Dat geldt ook voor behandelingen in het ziekenhuis of medicijngebruik. Als het eigen risico opgebruikt is, worden de consulten volledig vergoedt. 
Kinderen jonger dan 18 jaar betalen geen eigen risico.  
De vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering gaan niet ten koste van het eigen risico.

Declaraties via de zorgverzekeraar
De consulten declareer ik rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. Ik heb met alle verzekeraars een contract afgesloten waarin de tarieven vastliggen. U heeft geen verwijsbrief meer nodig voor vergoeding van deze consulten. Bij een complexe hulpvraag is het soms wel prettig om een verwijsbrief mee te nemen. Dit kunt u met uw huisarts overleggen. 

Declaraties via de ketenzorg
Heeft u diabetes, hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, te hoog cholesterol of COPD? Dan is de kans groot dat u in de zogenoemde ketenzorg zit. U bezoekt dan bijvoorbeeld elk jaar/kwartaal de praktijkondersteuner/diabetesverpleegkundige van de huisarts. De consulten van de diёtist worden hier ook uit vergoed en gaan niet ten koste van het eigen risico.

Niet nagekomen afspraak
Voor een goede planning is het belangrijk dat u op tijd op de afspraak komt. Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur tevoren aan te geven.
Dit kan per email, telefonisch, via WhatsApp of door een voicemailbericht in te spreken. Afspraken die u niet op tijd annuleert worden in rekening gebracht. De zorgverzekeraar vergoedt deze kosten niet.

Tarieven 2024 bij geen vergoeding

1e consult 60 minuten € 70,00
Vervolgconsult 30 minuten € 35,00
Telefonisch consult 15 minuten € 17,50

Informatie voor zorgverleners

Verwijzing
Een verwijzing kunt u sturen via zorgmail: anjaensingvoedingsendieetadvies@zorgmail.nl.
Of verwijzen via zorgdomein.

Ketenverwijzing
Voor verwijzingen in het kader van de ketenzorg kunt u gebruik maken van het digitale verwijsformulier van de Groninger Huisartsen Coöperatie.

Rapportages
Rapportages stuur ik aan het eind van de behandeling en indien nodig, bij bijzonderheden, aan het begin of tijdens de behandeling.
De rapportages stuur ik via zorgmail of per post.   

Algemene voorwaarden

In de Algemene voorwaarden leest u welke rechten en plichten gelden voor een behandeling en wat u kunt doen bij klachten.

Privacyverklaring

In de Privacyverklaring staat welke persoonlijke gegevens er nodig zijn voor de behandeling en hoe ik met uw persoonlijke gegevens omga.