T 06 12093825 mail@anjaensing.nl

Privacyverklaring

Ik ga zorgvuldig en vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dat is met ingang van 25 mei 2018 vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden 15 jaar bewaard.
 
Wanneer u gebruik maakt van diensten van mijn praktijk dan heb ik gegevens van u nodig. Die verstrekt u via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de huisarts. Denk hierbij aan:
- Naam
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- BSN
- Telefoonnummer / mobiel nummer
- Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
- E-mailadres
- Bepaalde, ter zake doende, medische en sociale gegevens

Waarom heb ik deze gegevens nodig?
Ik heb uw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden om u een persoonlijk advies/behandeling te kunnen geven en voor de declaratie naar de ziektekostenverzekeraars.
 
Delen met anderen
Ik zal uw gegevens delen indien noodzakelijk - in overleg - met andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan verwijzer of overdracht naar een collega of naar andere instelling bij opname). 
Uw gegevens worden opgeslagen bij ICT hosting organisatie om de gegevens veilig op te bergen.
Met deze organisatie heb ik een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens.
 
Voor meer informatie over privacy kunt u de website: autoriteitpersoonsgegevens.nl raadplegen.

terug